Khoá học online

Kỹ năng giao tiếp thông minh Khoá học online

Kỹ năng giao tiếp thông minh

 Kỹ năng giao tiếp thông minh - GV. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu Xem thông tin chi tiết tại đây! Đối tượng đào tạo Giám đốc, chủ doanh nghiệp, chủ Shop, Quản lý cửa hàng. Cá nhân đang kinh doanh online, hoặc đang muốn khởi nghiệp Và tất cả những[…]
Call Now Button