Góc học tập

Nơi tổng hợp những khóa học online và offline mà Lê Lộc biết đến, trải nghiệm và muốn chia sẻ cùng các bạn!

Viết ngắn – hay viết dài? Góc học tập

Viết ngắn – hay viết dài?

Bài viết chỉ dành cho những người quản trị (Planning) và những người phải thường xuyên trực tiếp viết quảng cáo, làm content trên môi trường số David Ogilvy – huyền thoại về viết quảng cáo đã nhấn mạnh 1 trong 5 đúc kết quan trọng nhất cho kỹ[…]
Call Now Button