Sống – Đọc – Ngẫm

Quán trà đá chém gió về Covid-19

Thiên tai, dịch họa là những điều khó có thể tránh khỏi trong quá trình tiến hóa của nhân loại. Đó là một kiểu chọn lọc của tự nhiên! Con người cố gắng từng ngày để tìm cách làm giàu từ tự nhiên và rồi tìm cách chống lại tự nhiên. Nhưng dường như chưa […]

15 câu nói truyền cảm hứng hay nhất mọi thời đại!

1. Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration. Thiên tài chỉ có 1% cảm hứng, 99% còn lại là mồ hôi. (Thomas Edison) 2. Life is not fair – get used to it! Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng. (Bill Gates) 3. Failure is simple the opportunity […]

Call Now Button