Bạn có đang bị cuốn theo nhịp sống hối hả? Tin tức

Bạn có đang bị cuốn theo nhịp sống hối hả?

Một bản nhạc nếu chứa đựng những đoạn cao trào, hẳn là người nghe sẽ cảm thấy hưng phấn lắm. Nhưng nếu cứ cao trào mãi thì làm sao mà “thở nổi”? Và đó chẳng phải là một bản nhạc hay. Phải có lúc bổng lúc trầm, lúc sôi động, lúc du dương!
Tu trong công việc Sống - Đọc - Ngẫm

Tu trong công việc

Cho nhiều hơn nhận nghĩa là bạn đang tạo phúc cho chính mình và mọi người, là phương pháp gieo duyên lành để gắn kết mình với mọi người. Một người có năng lực, kết duyên với mọi người, đóng góp chút sức mọn của mình cho xã hội chính là công hạnh của một vị Bồ-tát.
Call Now Button